Uzman Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur

Ödüller

Katıldığım kurslar ve aldığım sertifikalar.

2015 yılında Las Vegas ABD’de Cosmetic Surgery Forum (Kozmetik cerrahi derneği)’nden burs kazanmıştır.

Yine 2015 yılında Avrupa Dermatoloji Forum tarafından Nice/Fransa’da düzenlenen “Euroderm Excellence: Insights and Innovations in practical dermatology” kursunda Türkiye’yi temsilen seçilmiş ve katılmıştır.

2016 yılında Viyana’da düzenlenen 25th Avrupa Dermatoloji Kongresinde “Liken planus hastalarında klobetazol propionat ve takrolimus merhemlerinin etkisinin karşılaştırılması” adlı çalışması ile John Stratigos Memorial Scholarship ödülüne layık görülmüştür.

2019 yılında yazılı ve sözlü sınava girerek Türk Dermatoloji Derneği’nden dermatoloji alanında yeterlilik belgesi (turkish board certified) almaya hak kazanmıştır.